Modré volání O2

Modré volání, neboli modrá linka O2, je speciální tarif společnosti Telefonica O2 pro firemní zákazníky. Modrá linka má vždy předčíslí 844.

Ceník modrého volání:
Cena zřízení modré linky: 2999 Kč
Změna parametrů modrého volání: 390 Kč

Výběr zákaznického čísla služby Modrá linka: 3990,00 Kč nebo 6990,00 Kč.

Cena volání na Modrou linku:
Cena pro volajícího zákazníka: 0,99 Kč za minutu hovoru
Cena pro volaného: 1,33 Kč za minutu hovoru

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.